A A A K K K
людям з порушенням зору
Центр професійного розвитку педагогічних працівників Гребінківської міської ради

Подорож у тисячу миль починається з одного кроку (Лао-Цзи). Давайте зробимо його разом.

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади консультанта Центру професійного розвитку педагогічних працівників

Дата: 30.12.2021 14:30
Кількість переглядів: 322

 Центр професійного розвитку педагогічних працівників Гребінківської міської ради (далі – Центр)  оголошує конкурс на посаду консультанта  Центру (вул. Є. Гребінки, будинок 13, м. Гребінка, Лубенський район Полтавська область).

 Умови оплати праці: посадовий оклад консультанта  Центру відповідає 14 тарифному розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці. Передбачаються доплати праці та надбавки, матеріальна допомого на оздоровлення, грошова винагорода за сумлінну працю та інші заохочувальні та компенсаційні витрати згідно із чинним законодавством.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

 • посади педагогічних працівників  Центру можуть обіймати особи, які є громадянами України, вільно володіють державною мовою, мають вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше п’яти років, організаторські здібності, досвід впровадження інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти, цифрову компетентність, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів, які подаються на конкурс:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста), у разі наявності присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше п’яти років на момент їх подання;
 • згоду на відеофіксацію;
 • копію сертифіката про вакцинацію;
 • мотиваційний лист,складений у довільній формі.

 

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Конкурсний відбір переможців конкурсу здійснюється за результатами перевірки знання законодавства України у галузі освіти , зокрема:

 1.  Закон України «Про освіту»;
 2. Закон України «Про повну загальну середню освіту»;
 3. Закон України «Про дошкільну освіти»;
 4. Закон України «Про позашкільну освіту»;
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників» (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 1133 від 27.12.2019);
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №672 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників»;
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 №1190 «Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників» (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №1094 від 24.12.2019);
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №509 від 12.06.2019, №519 від 25.06.2020);
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (із змінами, внесеними згідно зПостановою Кабінету Міністрів України № 688 від 24.07.2019);
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №2011 №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньоїосвіти» (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 538 від 07.08.2013 № 143 від 26.02.2020);
 11. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р;
 12. Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.10.2019 №1313 «Деякі питання організації та проведення супервізії»;
 13. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 №522 «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1352 від 30.11.2012, наказами Міністерства освіти і науки №380 від 31.03.2015 та № 994 від 11.07.2017);
 14. Професійний стандарт  вчителя початкових класів, вчителя закладу загальної середньої освіти, вчителя з початкової освіти.
 15. Професійний стандарт керівника закладу загальної середньої освіти.
 16. Професійний стандарт керівника закладу дошкільної освіти.
 17. Професійний стандарт вихователя закладу дошкільної освіти; інших нормативно-правових актів у сфері освіти.

 

Перелік питань

 для перевірки знань законодавства у сфері освіти, основ педагогіки та психології, основ андрагогіки кандидатів

на заміщення вакантної посади консультанта Центру професійного розвитку педагогічних працівників

Гребінківської міської ради

 

 

1. Нормативно-правові акти, які визначають правові, організаційні засади функціонування і розвитку системи освіти України.

2. Проблеми, які потребують розв’язання і є причиною суттєвого погіршенням якості загальної середньої освіти протягом останніх десятиріч.

3. Конституційне право на освіту.

4. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (ст.10 Конституції України від 28.06.1996 № 256к/96-ВР).

5. Типи закладів загальної середньої освіти.

6. Категорії учасників освітнього процесу.

7. Мова освіти. Види освіти.

8.Повноваження місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі освіти.

9. Освітня програма та навантаження учнів.

10.Статус закладу загальної середньої освіти.

11.Освітні рівні в Україні.

12.Основні принципи освіти.

13. Форми здобуття освіти.

14.Термін навчання.

15. Наповнюваність класів закладів загальної середньої освіти. Наповнюваність груп закладів дошкільної освіти.

16. Організація навчання дітей з особливими освітніми потребами.

17. Інклюзивне навчання. Обовязковість та особливості організації.

18. Універсальний дизайн у сферіосвіти.

19. Поняття академічної доброчесності.

20. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти.

21. Поняття доступності освітнього процесу.

22. Концепція «Нової української школи».

23. Моніторинг якості освіти.

24. Зовнішнє незалежне оцінювання.

25. Порядок обліку дітей дошкільного та шкільного віку.

26. Організація контролю освітнього процесу: види, методи та форми.

27. Роль атестації у вдосконаленні фахової майстерності педагогів.

28. Сертифікація педагогів.

29.Основні завдання Центру професійного розвитку педагогічних працівників.

30. Діяльність освітнього омбудсмена.

31. Сучасні підходи до професійного розвитку педагогічних працівників.

32.Інноваційні технології професійного розвитку педагогів в умовах реформування освіти.

33.Моделювання індивідуальної траєкторії професійного розвитку педагогічного працівника.

34.Система супервізії - як підтримка професійного розвитку сучасного педагога.

35.Форми підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

36.Способи організації дистанційної освіти.

37.Компетентнісний підхід до освітнього процесу як вимога сучасності.

38.Методи впровадження особистісно орієнтованого навчання.

39.Діяльнісний підхід в освіті.

40.Основні засади створення сучасного освітнього середовища НУШ.

41.Технології НУШ.

42.Способи мотивації педагогічних працівників до підвищення професійного рівня.

43.Методи та форми роботи з педагогічними працівниками щодо запобігання професійного вигорання.

44.Інтеграція в освіті.

45.Реформування педагогіки загальної середньої освіти.

 

 

Документи подаються особисто претендентами до конкурсної комісії на адресу: вул. Є. Гребінки, 13, м. Гребінка, Лубенський район, Полтавська область (Центр професійного розвитку педагогічних працівників Гребінківської міської ради).

Термін подання документів: з дня оприлюднення оголошення до 17 години 26.01.2022 року.

Дата і місце проведення конкурсу буде повідомлено претендентам додатково після прийняття відповідного рішення конкурсною комісією. Контактна особа – директор ЦПРПП ГМР Наталія Олійник  тел.  (0666357555).


« повернутися

Вхід для адміністратора