A A A K K K
людям з порушенням зору
Центр професійного розвитку педагогічних працівників Гребінківської міської ради

Подорож у тисячу миль починається з одного кроку (Лао-Цзи). Давайте зробимо його разом.

Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

 

З 1 січня 2020 року педагоги зможуть використовувати виділені державою кошти на підвищення кваліфікації в обраних ними організаціях. Уряд затвердив відповідний Порядок

Уряд затвердив Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. У документі визначено завдання, основні напрями, форми, види, особливості підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників різних типів закладів освіти, механізми визнання результатів підвищення кваліфікації.

До обов`язкового підвищення кваліфікації можна буде зарахувати не лише навчання в інститутах післядипломної педосвіти, а й інші профільні курси. Впродовж 5 років вчитель має пройти не менше 150 годин підвищення кваліфікації. Це є обов`язковою умовою атестації. Підвищувати кваліфікацію необхідно щороку.

 

Хто проводить навчання

 

У Порядку узаконили різноманіття форм підвищення кваліфікації.

Тепер можна вчитися заочно, дистанційно та у формі вечірніх занять. До того ж усі ці форми підвищення кваліфікації можна поєднувати.

Навчання педагогів можуть проводити не лише заклади освіти, а й будь-які інші юридичні чи фізичні особи. Зокрема, державні, громадські та інші організації. Відтак, статус суб’єкта підвищення кваліфікації набуло і Цифрове видавництво MCFR. Це надає нам право пропонувати співпрацю педагогічним працівникам у сфері підвищення кваліфікації. Про зміни в освітньому просторі у 2019 році та про підвищення кваліфікації освітян фахово розкажуть спікери форуму «ОСВІТА: підсумки року».

 

Хто сплачує за навчання

 

Навчання може проводитись на платній та безоплатній основі. Сплачувати навчання можуть з держбюджету, з власних надходжень закладу освіти та інших незаборонених джерел. Також фінансування може здійснюватись меценатами або самостійно вчителем.

 

Механізм підвищення кваліфікації з 2020 року

 

Після затвердження кошторису на рік керівники закладів освіти оприлюднюють загальний обсяг коштів, передбачений у цьому році на підвищення кваліфікації.

Педагоги, які мають право на підвищення кваліфікації за рахунок зазначених коштів, протягом 15 календарних днів подають керівникові пропозиції до плану підвищення кваліфікації на рік. 2

План підвищення кваліфікації розглядає та затверджує педагогічна рада закладу.

 

Що зазначити в плані:

 • тему відповідної програми, курсу;
 • форму;
 • тривалість;
 • суб’єкт підвищення кваліфікації;
 • вартість підвищення кваліфікації.

Після затвердження плану керівник закладу освіти укладає договорів між закладом освіти та суб’єктом підвищення кваліфікації про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації на відповідний рік.

У Порядку визначено, що саме можна вважати підвищенням кваліфікації.

Зокрема:

- розвиток необхідних для роботи компетентностей;

- удосконалення та набуття нових вузькопрофільних, пов’язаних з викладанням певної шкільної дисципліни компетентностей;

- отримання нового практичного досвіду.

 

Підвищення кваліфікації як безперервний професійний розвиток

 

Безперервний професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних працівників передбачає набуття нових і вдосконалення раніше набутих компетентностей на основі здобутої освіти й практичного досвіду.

Безперервного професійного розвитку педагоги набувають за трьох форм освіти:

 • формальної
 • неформальної
 • інформальної.

 

Накопичення визнаних результатів навчання у формальній, неформальній та/або інформальній освіті буде підставою для присвоєння професійних (зокрема, часткових) та здобуття повних освітніх кваліфікацій.

Здобуті у формальній освіті кваліфікації зараховуть як підвищення кваліфікації, тому їх не потрібно окремо визнавати чи підтверджувати.

Традиційний вид підвищення кваліфікації — це навчання в закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою. Таке навчання:

 • передбачає набуття особою нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань;
 • може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій;
 • не потребує окремого визнання і підтвердження його результатів.

До інших видів підвищення кваліфікації педагогічних працівників належать:

 • стажування;
 • участь у:
 • сертифікаційних програмах;
 • тренінгах;
 • семінарах;
 • семінарах-практикумах;
 • семінарах-нарадах;
 • семінарах-тренінгах;
 • вебінарах;
 • майстер-класах тощо.

Вхід для адміністратора