A A A K K K
людям з порушенням зору
Центр професійного розвитку педагогічних працівників Гребінківської міської ради

Подорож у тисячу миль починається з одного кроку (Лао-Цзи). Давайте зробимо його разом.

Медіаграмотність як складова професійної компетентності вчителя

Дата: 21.09.2022 16:48
Кількість переглядів: 163

21 вересня 2022 року консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників Гребінківської міської ради Сергій ЮРЧЕНКО провів вебінар з елементами інтерактиву для вчителів фізики, математики, інформатики, біології, хімії, фізкультури, трудового навчання, технологій на тему «Медіаграмотність як складова професійної компетентності вчителя» 

Одним із завдань сучасної системи освіти є формування і розвиток у учасників освітнього процесу комплексу компетентностей, що дають змогу ефективно взаємодіяти з численними інформаційними джерелами і потоками, аналізувати отримані дані, оцінювати їхню достовірність, необхідність і корисність у розв’язанні різноманітних соціальних, суспільних і професійних завдань.

Перехід до інформатизованого та цифрового суспільства полягає у процесі інформатизації загальнодержавного рівня, що включає комп’ютеризацію (комп’ютерне забезпечення), медіатизацію (зростання якості інформації й інформативна спрямованість суспільного розвитку) й інтелектуалізацію (зростання ролі й можливостей для розвитку інтелекту). Таким чином, найважливішими складовими інформаційної індустрії стають всі види інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, і особливо засоби телекомунікації й засоби масової інформації. Зміни в соціокультурному просторі зумовлюють трансформацію вимог до педагога, професійно-педагогічна культура якого має відповідати тенденціям сучасної освіти.

Освітянин повинен бути готовим не лише до сприйняття й перероблення значного потоку інформації, а й уміти грамотно вибирати необхідну інформацію, використовувати можливості медіатехнологій у загальноосвітній школі. Тому першочергова роль у формуванні медіаграмотності учасників освітнього процесу відводиться педагогу, який покликаний навчити як по новому сприймати здобуті знання, так і переконати учнів у тому, що не кожне знання, яке вони звикли отримувати з авторитетних для них джерел, істинне.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей. Міжнародний департамент стандартів визначає поняття "компетентність" як спроможність кваліфіковано провадити діяльність, виконувати завдання або роботу. В Законі України "Про освіту" компетентність розглядається як динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність« повернутися

Вхід для адміністратора